Personvern

Hjemmesidens eier og kontaktopplysninger:

Denne hjemmeside er drevet og eiet av:

NBAS AS
Adresse: Gjerivegen 5
Postnr: 2022
Poststed: Gjerdrum

Ansvarlig for behandling av dine personopplysninger

Denne generelle erklæringen gjelder alle personopplysninger som samles inn av (eller på vegne av) NBAS AS, heretter NBAS som samlet betegnes som ”NBAS”, ”vi”, ”oss” og ”vår/våre” i denne erklæringen.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan f.eks. være navn, bosted, e-postadresse, kommunikasjon, kjøpshistorikk eller teknisk informasjon du gir fra deg når du bruker våre nettjenester. I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke personvernrettigheter du har.

Hvilke opplysninger har vi?

Ved innsendelse av kontaktskjema får vi tilgang dine kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt andre opplysninger som fylles ut i kontaktskjemaet.

Ved påmelding til nyhetsbrev.

Ved påmelding til vårt nyhetsbrev vil epostadressen lagres til bruk av utsendelse av nyhetsbrev.

Ved innsendelse av kontaktinfo

Ved utfylling av kontaktskjemaer på våre nettsider vil vi lagre disse opplysningene for å kunne ta kontakt med deg.

Hvordan bruker vi opplysningene?

Personopplysninger som kommer som følge av utfyllelse av kontaktskjema eller ved innsendelse av epost.

Opplysningene vil bli brukt til å kunne ta kontakt og besvare på spørsmål du som innsender har.

Når sletter vi personverninfo?

 • Nyhetsbrev

Hvis du klikker på linken for å bli fjernet fra nyhetsbrev eller på annen måte informerer om at du ikke ønsker nyhetsbrev, vil du bli slettet fra nyhetsbrevslisten.

 • Utfylling av kontaktskjema

Informasjonen som sendes inn via kontaktskjema blir lagret i vår oversikt over kontakthenvendelser. Denne informasjonen sendes også per epost til oss.

Dine personvernrettigheter:

Innenfor rammene av gjeldende lovgivning, har du følgende personvernrettigheter:

 • Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av personopplysningene dine.
 • Du har rett på en kopi av personopplysningene dine.
 • Du har rett til å få feilaktige opplysninger om deg rettet. Dersom det er opplysninger du mener må rettes kan du kontakte oss direkte.
 • Du kan videre kreve at vi sletter informasjon som vedrører deg (unntatt der vi må beholde informasjon av hensyn til lov om bokføring, garantier eller annet lovmessig krav).
 • Du har under enkelte omstendigheter rett til å få utlevert personopplysninger som du har gitt oss i et format som gjør at du kan overføre personopplysningene til en annen organisasjon. Du kan også har rett til å få personopplysningene dine overført direkte fra oss til organisasjonen. Denne retten gjelder kun opplysninger som behandles med automatiserte metoder og som har grunnlag i samtykke fra deg eller som behandles som ledd i å oppfylle en avtale med deg. Denne retten omfatter kun opplysninger som du har gitt oss, enten direkte gjennom for eksempel registrering av brukerkonto eller som er generert gjennom din bruk av våre tjenester.
 • Du har rett til å motsette deg vår bruk av personopplysningene dine, for eksempel ved å motsette deg markedsføring.
 • Du har rett til å ikke være underlagt automatiserte beslutningsprosesser med rettslig eller lignende virkning (for eksempel automatisert kredittvurdering). Det er unntak fra rettighetene vi har beskrevet over. Disse unntakene følger av lovgivningen og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger eller at opplysninger ikke kan slettes. Du kan få mer informasjon om disse unntakene ved å kontakte oss eller Datatilsynet.
 • Du kan utøve rettighetene dine, og få mer informasjon om hvilke unntak og begrensninger som gjelder ved å kontakte oss på mortenbroks@gmail.com.
 • Du har også rett til å sende en klage på den som kontrollerer dine data til Datatilsynet.